تبلیغات
چوپونون - روز معلمای حالا
چهارشنبه 18 اردیبهشت 1392

روز معلمای حالا

   نوشته شده توسط: ذبیح    نوع مطلب :عکس و فیلم چوپونونی ،

قدیمیا تعریف موکنن وقتی یه معلماشونا تو خیابون مدیدن مو بر تنشون سیخ مشد و تو هزارتا سمب و سوراخ قایم مشدن تا دیده نشن...
اگه دیده مشدن که وای بحالشون بود و فردا درس ازشون پرسیده مشد و فلک و کتک و تنبیهات خاص اون دوره...
اصن اوضاعی بود...
 
ولی الان سیستم آموزشی خیلی فرق کرده و ....
این رفاقتا متونه مثبت باشه متونه منفی...
هرکسی متونه برداشت خودشا داشته باشه...
ضمن اینکه هم معلمای قدیم و هم معلمای الان همشون محترم و زحمتکش هسن و چاکر همشونم هسم...