تبلیغات
چوپونون - فصل درو
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392

فصل درو

   نوشته شده توسط: ذبیح    نوع مطلب :خبرای چوپونون ،

دگه آخرای درو جوه. امسالم مث چند سال قبل کمباین از اصفهان اومده و کمک حال رعیتامونه.
کی یادشه قدیما چه خفتی میکشیدن رعیتا برای درو. بچهاشونا زیر بته تاق مخابوندن و درو مکردن.
یه بنده خدایی تعریف مکرد موگفت بچش گریه مکرده. دروا ول موکنه مره سر بچش میبینه مورچه بش رخته و اصلا پیدا نیست بچه از بس مورچها زیاد بودن. مگفت تا چقد وقت داشتم مورچه مگرفتم...
خلاصه عالمی داشتن قدیما. یادمه فصل درو که مشد بچهای رعیتا از شهر برمگشتن و کمک حال پدرمادرا بودن.

فصل کندن "سیر" هم الانه. یه هفته ای مشه تقریبا که دارن سیرا را مکنن. طرفدارای سیرای "خوش طام" چوپونون به فکر باشن...