تبلیغات
چوپونون - اردیبهشت92 به روایت تصویر
یکشنبه 12 خرداد 1392

اردیبهشت92 به روایت تصویر

   نوشته شده توسط: ذبیح    نوع مطلب :عکس و فیلم چوپونونی ،

البته مخاسم آخر اردیبهشت عکساشا بذارم. ولی افتاد به این اوضاع سیاسی و اوضاع اینترنتی خرابتراز سیاسی و افتاد به حالا...

یه شب نشینی دوستانه که بعدنا فهمیدم بعضیا اسم جلسه روش گذاشتن                             زیبا
  
 
گل انار                                              من که سیر اینهمه قشنگی نمشم
  

شما هم عکس بچهاتونا بفرستت                                            پایان درو جو
  

دشت زیبا